GELUIDSSCHERMEN

Geluidswerende en geluidsabsorberende schermen

Van Campen Projectmanagement is een specialist op het gebied van duurzame geluidswerende en absorberende schermen en producten. Het bedrijf en haar vaste partners hebben zeer veel ervaring van geluidswerende voorzieningen en producten waarbij e.e.a. dient te voldoen aan de Europese eisen, wettelijke voorschriften en richtlijnen die gelden op de Nederlandse markt.

Geluidsschermen worden in Nederland vooral toegepast bij rail en druk wegverkeer. Er valt daarbij een onderscheid te maken tussen een reflecterend en een absorberend scherm. Van Campen Projectmanagement is sterk in zowel het ontwerp als de productie van beide type schermen.

Geluidscherm staal met aluminium
geluidabsoberend geluidscherm
geluid absorberend spoorplatform

De grootste voordelen ontstaan door toepassing van geprefabriceerde custom-made schermen. Met de prefabricage van deze maatwerk schermen gaan aanzienlijke kostenreducties gepaard. Immers, men reduceert de weg- en verkeersmaatregelen en verkort de montagetijd op locatie.

geluidsabsorberende schermen

Ook kunnen in onze aluminium en kunststof schermen de meest geavanceerde zonnepanelen worden toegepast, opdat er een effectieve “return on investment” ontstaat. Tevens voldoen we daarmee aan de behoefte om alternatieve energie te genereren, omdat we minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Omdat ons bedrijf materialen toepast die wij in de recyclingketen brengen, met name aluminium en kunststof, is ook het milieu verzekerd van een goede bijdrage.

Wat betreft schade of onderhoud aan schermen behoort ook dit tot de mogelijkheden. Vele projecten zijn in het verleden door onze relaties afgenomen waarbij wij en onze partners u kunnen voorzien van de kennis omtrent de nodige materialen die in het verleden zijn toegepast.

Brugdekken

BUIGTECHNIEKEN

ONTWERPEN

PARTNERS

Panacor
Noise Block Projects
WAG sa.
TIS Europe
Heeft u vragen?
Neem hier contact met ons op.

15 + 11 =